Poděkování

V roce 2018 jsme díky hlasům Vás voličů získali 6 mandátů v zastupitelstvu. Vytvořili jsme koalici s volebními uskupeními SPOLUOBČANÉ a MĚSTO+. Poprvé v novodobé historii Červeného Kostelce byla podepsána koaliční dohoda a vytvořeno programové prohlášení, kde jsme jasně stanovili naše priority.

V koalici panoval přátelský duch a velké pracovní nasazení. Vyrovnali jsme se s mnoha obtížemi během pandemie a vyřešili nečekanou rezignaci starosty Rostislava Petráka.

Děkujeme našim koaličním partnerům za čtyřletou spolupráci.

Děkujeme občanům za to, že se zajímají o své město.

Děkujeme všem, kteří se aktivně účastní práce v komisích, osadních výborech, spolcích, uměleckých souborech či sportovních oddílech.

Pracovat pro Červený Kostelec a pro Vás je radost i čest. Velmi si toho vážíme.

Vaši lidovci

Podařilo se...

Společně s našimi koaličními partnery se podařilo:

 • vytvořit krásné prostranství mezi školami s moderní cukrárnou a velkým dětským hřištěm
 • zrekonstruovat malý sál divadla
 • vybudovat zázemí pro fotbalisty a nafukovací halu pro tenis
 • v architektonické soutěži připravit návrh řešení centra města včetně náměstí
 • připravit kvalitní projekty a studie na Park A. B. Svojsíka, Smetanovy sady, školní tělocvičnu či kemp Brodský
 • připravit architektonické soutěže na Domov pro seniory a prostor před vlakovým nádražím, získat potřebné pozemky u vlakového nádraží
 • dokončit Zahradu příběhů za knihovnou
 • opravit kapli ve Stolíně
 • oživit vstupní místnost Domku Boženy Němcové
 • zřídit Dětskou skupinu
 • zlepšit informovanost občanů (mobilní rozhlas, videopřenosy zastupitelstva, zveřejňování materiálů a zápisů z jednání městských orgánů, zavedení pevného času pro dotazy občanů na zastupitelstvu)
 • rozšířit počet osadních výborů, aby měla každá osada vlastní malé “zastupitelstvo”
 • vybudovat nové chodníky u Devíti křížů, v Jiráskově ulici a v Olešnici
 • zahájit program startovacích bytů pro mladé
 • zlepšit infrastrukturu pro cyklisty (nové stojany, cykloobousměrky)
 • pomoci místním podnikatelům během pandemie odpuštěním části nájemného

Naše noty pro Kostelec

 

C. centrum města

Dlouhá desetiletí postrádalo centrum města koncepční přístup. Od jara 2022 pracují tři architektonické týmy na urbanistickém a dopravním řešení centra města. Na podzim bude soutěžní porotou vybrán vítězný návrh, který se stane vodítkem pro další utváření středu města v následujících letech.

 • dokončení úprav náměstí dle návrhu Viktora Vlacha (sjednocení dlažeb a mobiliáře, rozšíření chodníků, vodní prvek, nová výsadba)
 • zahájení procesu postupného naplňování vize centra, která vzejde z architektonické soutěže
 • oživení centra vhodnými aktivitami
 • úprava Dvořáčkovy ulice a parčíku před hřbitovem

C1. celé město

Všechny části našeho města jsou pro nás důležité.

Bohdašín

 • rekultivace bývalé skládky
 • rozšíření dětského hřiště
 • naučná stezka Bohdašín - Končiny (příběh vysílačky Libuše)

Horní Kostelec

 • chodník a přechod u sekyrkárny
 • chodník ke škole
 • oprava cesty na Končiny
 • rekonstrukce sokolského hřiště
 • řešení dopravní bezpečnosti (umístění stacionárního radaru v blízkosti školy)

Lhota

 • oprava ulice Bratří Čapků
 • úprava návsie
 • získání a nové využití bývalé nádražní budovy

Olešnice

 • dokončení podkrovní učebny ve škole
 • využití pro hasičskou zbrojnici
 • realizace školního hřiště

Stolín a Mstětín

 • cyklochodník v průmyslové zóně

C2. cyklistika a cestovní ruch

Chceme město atraktivní pro cyklisty i pro turisty.

 • podpora projektu Svazku obcí Úpa na vybudování cyklostezky z České Skalice přes průmyslovou zónu do Rtyně v Podkrkonoší
 • uzamykatelné boxy na kola u vlakového nádraží
 • naučné stezky (Bohdašín - Končiny, bývalý rybník Rybčina)

D. doprava

Město spravuje zhruba 120 km komunikací. Naším cílem je systematická obnova ulic a cest, která myslí i na chodce a cyklisty.

 • realizace připravených oprav ulic Letná a Sokolská (v součinnosti s Královéhradeckým krajem)
 • veřejný plán rekonstrukcí a oprav infrastruktury
 • úpravy prostoru před vlakovým nádražím
 • podpora využívání hromadné dopravy
 • zřízení nové autobusové zastávky v ulici 5. května (poblíž Hospicu)

D1. demokracie a transparentnost

Větší podíl občanů na správě města pro nás není fráze. To jsme dokázali zveřejňováním zápisů komisí a výborů i podkladů pro zastupitestvo, zavedením videopřenosů zastupitelstva a rozšířením prostoru pro občany či zavedením nových osadních výborů.

 • zapojení občanů do rozhodování formou participativního rozpočtu
 • pokračování ve zpřehledňování a modernizaci webových stránek
 • využití sociálních sítí k informovanosti občanů a získávání zpětné vazby

E. energetika

Současnou energetickou krizi je třeba překonat nalezením úspor i levnějších a k přírodě šetrnějších alternativ.

 • zřízení pozice energetického manažera v rámci městského úřadu nebo Svazku obcí Úpa
 • energetické poradenství pro občany
 • zpracování energetické koncepce města (možnosti úspor i vlastní výroby energie)
 • instalace fotovoltaických panelů na vhodné městské budovy
 • urychlení výměny úsporných svítidel veřejného osvětlení
 • založení městské energetické společnosti

E1. ekologie a veřejná zeleň

Červený Kostelec opakovaně boduje v soutěži Čistá obec za třídění odpadů (2017 - 1. místo, 2021- Skokan roku). Chceme, aby naše město bylo stejně úspěšné i v dalších ekologických disciplínách.

 • úpravy Parku A. B. Svojsíka podle hotového projektu
 • výsadba nových stromů ve městě i v krajině
 • využívání dešťové a odpadní vody v nových projektech

F. festival a kultura

Kultura pro nás není třešničkou na dortu, ale neodmyslitelnou součástí městského života.

 • modernizace festivalového areálu a citlivá obnova Smetanových sadů
 • proměna interiéru Knihovny Břetislava Kafky dle připravovaného projektu
 • podpora kulturního střediska a uměleckých souborů

G. Generace

Chceme město, které myslí na všechny generace.

 • zřízení další dětské skupiny
 • nová školní tělocvična dle dokončené studie
 • zkvalitnění prostředí Základní školy V. Hejny
 • podpora spolkům, skautům, sportovním oddílům, ZUŠ a další zájmové činnosti dětí
 • městský mobiliář přizpůsobený dětem i seniorům
 • podpora zřízení nového supermarketu v areálu Tepny
 • výstavba Domova pro 50 klientů
 • zřízení odlehčovací péče v prostorách Domova pro seniory

A. Architektura

Obdivujeme historické budovy - chrám sv. Jakuba, divadlo, bývalou městskou spořitelnu, Kejzlarovu vilu, Žižkův sbor, sokolovnu - které i po desetiletích slouží dobře svému účelu a zároveň zdobí město. Usilujeme o to, aby i dnes v Červeném Kostelci vznikala kvalitní architektura.

 • architektonické soutěže jako osvědčená cesta k nápaditým a promyšleným projektům
 • podpora činnosti městského architekta

B. bydlení

Nechceme, aby lidé z Červeného Kostelce odcházeli proto, že zde nenalezli vhodné a cenově dostupné bydlení.

 • výstavba nových městských bytů
 • rozšíření programu startovacích bytů pro mladé
 • příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů (Vyšehrad, Jestřebí, Družstevní, V Zahradách, Lipky, Lhota, Olešnice)

H. historie

Vážíme si práce našich předků a chceme ji zachovat pro budoucí generace.

 • nalezení prostor pro městské muzeum
 • citlivá modernizace expozic v Domku Boženy Němcové
 • opravy drobných uměleckých a sakrálních památek (Térův kříž v ulici 17. listopadu aj.)

Lidé

Co lidovec, to muzikant

Naše kandidátka je plná zajímavých lidí, z nichž mnozí mají i hudební nadání. Posuďte sami. Náš volební orchestr tvoří 3 dirigenti, kteří zároveň ovládají hru na několik hudebních nástrojů, 3 trumpetisté, dále houslisté, hráč na basu, saxofonista, tenorista, hornista, několik zpěváků a dokonce i varhanice. Někteří z nich se věnují či dříve věnovali hudbě také profesionálně.

 

Jiří Regner

52 let, místostarosta
zpěv

Mgr. Markéta Šolcová

52 let, ředitelka knihovny
zpěv, kytara, zobcová flétna

Ing. Pavel Kábrt

45 let, technik a obchodní zástupce
tenor

Mgr. Jan Kafka, Ph.D.

46 let, archivář a historik
lesní roh

Tomáš Matyska

52 let, zahradník
zpěv

Ing. arch. Vratislav Ansorge

40 let, architekt
trubka

Ing. Jaroslav Pitřinec

58 let, podnikatel
 

Mgr. Martin Klapper

40 let, podnikatel
 

Mgr. Jiří Kábrt

49 let, učitel ZUŠ
housle, akordeon, dirigent

Mgr. Markéta Házová

39 let, učitelka na ZŠ
 

MUDr. Štěpán Stehlík

26 let, lékař
klarinet, saxofon

Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

39 let, učitel na gymnáziu
housle, basová kytara, sbormistr

Vojtěch Špulák

34 let, živnostník
trubka

Ing. Jiří Romža

43 let, strojař
 

MUDr. Štěpán Štěpán

27 let, lékař /kontrabas
 

Pavel Kulda

47 let, podnikatel
 

MUDr. Tomáš Matyska

27 let, lékař
 

Mgr. Jana Špeldová

46 let, lektor zdravého pohybu
 

Bc. Pavel Staněk

52 let, státní zaměstnanec
viola, housle, dirigent, dříve profesionální hudebník

Ing. Josef Řezníček

40 let, projektový manažer
trubka

Mgr. Dominik Svoboda

28 let, učitel na gymnáziu
 

MUDr. Ludmila Tománková, DiS.

32 let, dětská lékařka
housle

Mgr. Zdislava Tučková

50 let, učitelka
varhany, housle, zobcové flétny, kytara, zpěv

Mgr. Otakar Regner

65 let, výpravčí
 

Bc. Lenka Vlčková

55 let, vedoucí charitní peč. služby
 

Kdo jsme

 

Tradiční politická strana

Československá strana lidová je spjata s Červeným Kostelcem už od dob první republiky. Již tehdy měla zastoupení ve vedení města. Rozhodující vliv měla v obcích Horní Kostelec, Olešnice. Stolín a Lhota, kde obecní zastupitelstva vedli lidovečtí starostové.

V letech 1948-1989 byla strana vyřazena z rozhodování o dění ve městě, přesto si dokázala vybudovat rozsáhlou členskou základnu a vyvíjet aktivní činnost (např. známé Lidové plesy, brigádnická pomoc na městských stavbách a při údržbě čistoty města). Jejím dlouholetým předsedou byl Břetislav Kafka, syn věhlasného řezbáře a psychotronika.

Svůj potenciál strana dobře zužitkovala po obnovení demokracie po roce 1989, kdy se stala opět důležitou politickou silou našeho města.

Úspěšná strana

V komunálních volbách se počet hlasů pro KDU-ČSL pohybuje nad 30%. Také v celostátních, krajských i evropských volbách získáváme nadprůměrně dobré výsledky. V letech 1990-2002 byl starostou města náš člen Ing. Jiří Hanuš, v letech 2002-2014 Petr Mědílek (nestraník kandidující za KDU-ČSL). Od roku 2018 vykonává pozici místostarosty současný předseda Jiří Regner.

Za největší úspěch obou starostů lze považovat vysoký objem investic, které postupně měnily smutnou tvář zanedbaného města. Vybudovala se kanalizace s čistírnou odpadních vod, byla zřízena průmyslová zóna. Opravily se budovy škol, divadla, sokolovny, kina i knihovny. Proběhla rekonstrukce panelových domů na Větrníku, upravil se hřbitov, na mnoha místech jezdíme po nových cestách a chodíme po nových chodnících.

Zodpovědná strana

Při hospodaření města byl vždy kladen důraz na efektivitu a rozpočtovou zodpovědnost. Investice byly realizovány především pomocí grantů, dotací a takových úvěrů, jejichž splácení nepřesahovalo možnosti města. Nikdy jsme se nedostali do situace, kdy bychom museli řešit neprozíravé hospodaření např. prodejem obecního majetku nebo omezováním základních služeb pro občany.

Slibujeme jen to, co můžeme splnit. Proto nebudeme místním podnikatelům tvrdit, že je možné rozdělovat veřejné zakázky do menších celků, neboť to odporuje zákonům. Nechceme ani populisticky slibovat, že snížíme např. poplatky za vodné a stočné, neboť do jejich výše se povinně zahrnují přesně dané náklady a žádná obec si poplatky nemůže libovolně upravovat.

Napište nám...

A co v Kostelci chybí Vám?
Červený Kostelec je naše společné město.
Napište, Váš názor nás zajímá!